Hải Phòng

Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Hải Phòng

STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Liên Hệ Sản Phẩm
1 NT Hải Phòng Số 2 Tôn Thất Thuyết 01668.371.692 Dầu tràm, XB
07  Sơn Hải – Đồ Sơn 0919.981.239 Dầu tràm, XB
482 Phủ Thượng Đoạn 0313.828.844 Dầu tràm, XB
109 phương Lưu 01627.668.143 Dầu tràm
2 NT Kim Thoa 23 Lê Lợi 0919.981.239 Dầu tràm, XB
3 NT(C. Huyền) 63 Thọ xuân – Kiến Thụy 0313.881.843 Dầu tràm, XB
4 NT Ngũ Tôn 846 Trường Chinh- Kiến An 0168.568.1889 Dầu tràm, XB
5 NT 22 Cổng BV nhi Kiến An 0313.877.429 Dầu tràm, XB
6 NT Duy Anh 327 Thiên Lôi 0948.624.486 Dầu tràm, XB
7 NT(Cô Xuân) 50 Dư Hàng 090.2530.323 Dầu tràm, XB
8 NT Bà Nền 5C2 Cầu Tre 0313.753.647 Dầu tràm, XB
9 NT Thanh Nghĩa Đội 8 Xuân Hương – Thủy Nguyên 0121.616.7329 Dầu tràm, XB
10 NT Lê Nga Cổng BV Thủy Nguyên 0904.920.0350 Dầu tràm, XB
11 NT Nam Hoàng Thị Trấn Vĩnh Bảo 01683.998.007 Dầu tràm, XB
12 NT Ánh Ngọc 165 Đông Thái- Vĩnh Bảo 0984.975.668 Dầu tràm, XB
13 NT Hải Bình 26 Đào Đô 0313.539.972 Dầu tràm, XB
14 NT Hùng Vương   01683.737.307 Dầu tràm, XB
15 NT Ngọc Vy 55 Cổng chợ Quán Toan 0936.366.569 Dầu tràm, XB
16 NT Bảo Linh 297 Cát Dai 0904.310.316 Dầu tràm, XB
17 NT Trường Phúc Số 6 Nguyễn Công Trứ 0904.063.795 Dầu tràm, XB